Zastosowanie metody Kinesio® Taping u pacjenta z porażeniem połowiczym- opis przypadku

-
Zastosowanie metody Kinesio® Taping u pacjenta z porażeniem połowiczym- opis przypadku

 

 

Porażenie połowicze – hemiplegia – jest to porażenie mięśni jednej połowy ciała. Spowodowane jest ono uszkodzeniem drogi korowordzeniowej w centralnym układzie nerwowym. Niedowład charakteryzuje się występowaniem po stronie przeciwnej do tej, po której wystąpił uraz mózgu. Objawy zależą od miejsca uszkodzenia i jego wielkości. Osoby po udarze stanowią najliczniejszą grupę pośród chorych na choroby układu nerwowego wymagających rehabilitacji. W procesie kompleksowej rehabilitacji, jaką powinni być objęci chorzy z udarem mózgu, należy dążyć – niezależnie od stanu zdrowia – do uzyskania maksymalnej możliwej samodzielności pacjenta w poruszaniu się oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego. Cele, jakie stawiamy w trakcie prowadzenia rehabilitacji, są zależne od okresu, w jakim chory do nas trafi a. W opisanym poniżej przypadku postawiono jako pierwszy cel poprawę stabilizacji łopatki oraz zakresu ruchu czynnego obręczy barkowej prawej, a drugi – poprawę stabilizacji i korekcję ustawienia prawej stopy.

 

 

Opis przypadku

Mężczyzna (lat 62) z rozpoznanym zawałem mózgu wywołanym przez zator tętnic mózgowych – porażenie prawostronne, przebyte w styczniu 2011 roku. W chwili obecnej z pacjentem jest dobry kontakt, porusza się samodzielnie z pomocą jednej kuli łokciowej. Chód lekko koszący z przewagą dociążania kończyny zdrowej. Podczas pionizacji przewaga w obciążeniu kończyny dolnej lewej (fot. 1). Kończyna górna prawa – ograniczenie ruchomości czynnej stawów, siła mięśni 3-5 st. Lovetta. Pacjent po kilkukrotnych pobytach na turnusach rehabilitacyjnych został zaopatrzony w aparat zapobiegający opadaniu stopy.

 

 

Kinesio® Taping

W niniejszym artykule przedstawiono metodę Kinesio® Tapingu zastosowaną w celu poprawy funkcji kończyny górnej i dolnej u pacjenta z porażeniem połowiczym prawostronnym. Wykorzystano różne sposoby plastrowania, uwzględniające aktualny stan pacjenta oraz zgłaszane problemy. W obrębie kończyny górnej wykonano aplikacje stabilizujące łopatkę oraz wspomagające mięsień naramienny w celu poprawy zakresu ruchu w stawie barkowym. Były to techniki korekcyjne i mięśniowe typu I z wykorzystaniem taśm Kinesio Tex Gold. Natomiast w obrębie stopy i podudzia stosowano początkowo aplikacje korekcyjne i mięśniowe, wykorzystując te same taśmy w celu poprawy chodu oraz stabilizacji kończyny. W późniejszym okresie zmodyfikowano aplikację na kończynę dolną, wzmacniając aplikację korekcyjną taśmą typu Power Tape. Modyfikacja ta poprawiła stabilizację stopy oraz zmniejszyła różnicę podczas obciążania kończyn w pozycji stojącej.

 

 

Opis aplikacji korekcyjnych (1, 2, 5) oraz mięśniowych (3-4):

  1. typu I, pozycja pacjenta siedząca, początek: okolica wyrostków kolczystych Th3-Th5, napięcie 50%,łopatka w pozycji skorygowanej, koniec: okolica wyrostka barkowego,

  2. typu I, początek: okolica wyrostków kolczystych Th6-Th8, napięcie 50%, koniec: okolica części tylnej m. naramiennego (fot. 2),

  3. typu I, początek: okolica wyrostka barkowego łopatki, wzdłuż części przedniej m. naramiennego, napięcie 25-50%, koniec: okolica guzowatości naramiennej kości ramiennej,

  4. typu I, początek: okolica wyrostka barkowego łopatki, wzdłuż części tylnej m. naramiennego, napięcie 25-50%, koniec: okolica guzowatości naramiennej kości ramiennej (fot. 2)

  5. typu I (dwie taśmy nachodzące na siebie), początek: okolica głowy kości strzałkowej, wzdłuż kości strzałkowej, napięcie 50%, stopa w ustawieniu korekcyjnym, koniec: powierzchnia podeszwowa stopy. Ostatnią aplikację wzmocniono taśmą Power Tape, która została naklejona na dwie wcześniejsze (fot. 6).

 

Podsumowanie

Zastosowanie taśm Kinesio® Taping u pacjenta z porażeniem połowiczym wydaje się ciekawym i cennym uzupełnieniem kompleksowej rehabilitacji. Poprawa stabilizacji, czucia głębokiego oraz zakresu ruchu wpływa na zwiększenie sprawności pacjenta. Uzupełnia się z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi, podnosząc efektywność całej terapii. Widoczne efekty bezpośrednio po aplikacjach motywują chorego do współpracy z całym zespołem rehabilitacyjnym. Połączenie aplikacji miękkiej oraz sztywnej okazało się najbardziej efektywne z uwagi na występującą spastykę mięśni.

 

mgr Jacek Sasinowski

 

reg
cep
gwsh
KINESIO
medical
pino
moment
wseit
mueller
wsr
wsr
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl